Всяка поръчка направена през електронен магазин kordella.bg се доставя съобразно предпочитанията на клиента и графика за доставка на куриерските фирми Рапидо и Еконт за съответното населено място. Преди приключване на поръчката се свържете с нас за уточняване на детайли относно доставката. При приключване на поръчката имате възможност да получите покупката си на посочен от вас адрес или в офис на Рапидо или Еконт, според посоченото от вас като избор.

Още подробности относно условията за доставка може да откриете тук.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Електронен магазин kordella.bg гарантира, че предоставената от потребителите информация, включваща лични данни (адрес, име, телефон) се използва само за целите на реализиране на поръчките и доставка на заявките, направени от потребителите, като същата остава напълно поверителна. Информацията не се предоставя на трети лица. КОУЗИ ФОКС ЕООД защитава личните данни на потребителите си станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. КОУЗИ ФОКС ЕООД гарантира, че личните им данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при спазване на изискванията на ЗЗЛД или в защита на правата на КОУЗИ ФОКС ЕООД.

РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) изтекъл срок на годност на продукта; 

д) не е спазен срокът на доставка, заявен писмено от потребителя.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори - няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия на всеки един конкретен продукт.

По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, заедно с всички придружаващи ги документи, да не са употребявани или деформирани. Връщането на продуктите е за сметка на потребителя. В този случай потребителите изпращат на КОУЗИ ФОКС ЕООД изявление за отказ от сключения договор на kordella@kordella.bg.

КОУЗИ ФОКС ЕООД възстановява в срок от 15 (петнадесет) работни дни в пълен размер заплатените суми от потребителите в случай на упражнено право на отказ в съответствие с т.22 от Общи условия на електронния магазин.