Всички клиенти на KORDELLA.BG  имат възможност да избират между два начина за плащане на поръчките:

ПЛАЩАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД

КОУЗИ ФОКС ЕООД има сключени договори с куриерска фирма „СПИДИ” АД и с куриерска фирма ”ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД за извършване на услугата плащане с наложен платеж с пощенски запис на територията на Република България. Както и сключен доверителен договор с куриерска фирма "ДИРЕКТ БГ" ЕООД за изпъление на услугата "Касов бон към продажба". 

При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът заплаща крайната цена на поръчката на куриера. Клиентът получава  документ от съответната куриерска фирма, като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът трябва да запази документа, който замества касова бележка* като доказателство за извършеното плащане!

При застрахована стока, рекламации се приемат само, когато стоката е отворена пред куриера и е издаден съответният протокол за повредена стока.

*Нормативни основания въз основа на които не се изисква касов бон при плащане чрез пощенски паричен превод:

Наредба №H-18 /13.12.2006

Чл. 3. (1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговска дейност), освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Указание №N_20_00_15_12_01_2011

Относно: измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ бр. 49/2010 г.

 3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (чл. 3, ал. 1 чл. 25 от Наредбата).

По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Българската народна банка (БНБ) издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).

Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги (ЗПУ) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи. Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ).

ЗАПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ БАНКОВ ПРЕВОД

Преди да направите банков превод, служител ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите по поръчката. За да направите разплащане чрез банков превод са Ви нужни следните данни:

Банка: Банка ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG96STSA93000025904443

Титуляр: КОУЗИ ФОКС ЕООД

Като Основание за превода посочете номер на поръчката.

Този начин е по-бавен и плащането се извършва преди получаване на покупката.  Затова изпратете копие от платежното нареждане по имейл, за да експедираме поръчката по-бързо. Свържете се с нас по имейл или по телефон 2 дни предварително, за да уточните желаната покупка.

Всички цени в електронен магазин KORDELLA.BG са с вкл. ДДС в български лева.

Издаваме фактури по ЗДДС (данъчни фактури) за направените покупки. Ако желаете фактура, моля попълнете данните в необходимите полета или ги напишете в полето за коментар към поръчката.

Възможност за отказване на поръчка: до 24 часа след нейната регистрация или преди реалното й изпращане с куриер. Ако желаете да се откажете от направената поръчка, ще Ви бъде възстановена цялата сума без таксата за доставка.

Връщане на стоката: имате право да върнете поръчаната от Вас стока в рамките на 15 работни дни от датата на получаването, като разходите по доставката са за сметка на Клиента. Според Закона за Електронната Търговия и Закона за Защита на Потребителя, ще Ви бъде възстановена пълната заплатена от Вас сума без таксата за доставка. Задълженията Ви спрямо цитираните закони изискват да се грижите за безупречния търговски вид и окомплектоване на закупеното изделие.